Monografie

Monografia M. Laša (2)

Monografia M. Laša

Monografia B. Vinczeovej

Monografia M. Bachledovej

Monografia Ľ. Pliešovskej

Monografia M. Melicherčíkovej

Monografia P. Švedu a M. Djovčoša

Monografia M. Djovčoša a P. Švedu a kolektív

Kontaktujte nás

LCTprekladatelska@gmail.com

info@oz-lct.sk

LCT – lingua, communicatio, translatio
Šalgotarjánska 1, 974 04 Banská Bystrica
Slovenská republika

+

Darujte 2%.

Pozývame vás na:

Škola, mesto, umenie/Rethinking School, Art & City