lct-logo

Občianske združenie LCT

Ešte sme nestratili ideály a máme chuť pomáhať iným. Rozhodli sme sa pomáhať študentom,  vysokoškolským učiteľom, kolegom a všetkým,  ktorí pracujú a vzdelávajú sa v oblasti jazykov.

LCT - lingua, communicatio, translatio je mimovládne, nezávislé, apolitické a dobrovoľné združenie občanov bez ohľadu na pôvod, spoločenské postavenie, rasu, národnosť a vierovyznanie.

Kontaktujte nás

LCTprekladatelska@gmail.com

info@oz-lct.sk

LCT – lingua, communicatio, translatio
Šalgotarjánska 1, 974 04 Banská Bystrica
Slovenská republika

+

Darujte 2%.

Pozývame vás na:

Škola, mesto, umenie/Rethinking School, Art & City