Služby

V rámci svojich aktivít ponúkame

tlmočnícko-prekladateľské služby

z a do nasledujúcich jazykov:

Preklad zo slovenčiny do cudzieho jazyka vrátane korektúry

Preklad z cudzieho jazyka do slovenčiny vrátane korektúry

Korektúra v slovenčine alebo v cudzom jazyku

Konzekutívne tlmočenie / šušotáž

Simultánne tlmočenie

Preklady vyhotovujú študenti študijného odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo v rámci prekladateľsko-tlmočníckej praxe. Každý preklad do slovenčiny vyhotovený študentom skontroluje vyučujúci - odborník na preklad do slovenčiny. Preklady do cudzích jazykov kontrolujú rodení hovoriaci. Tlmočenie sa vždy realizuje pod dohľadom, resp. v spolupráci s vyučujúcim tlmočenia.

Cenník

Cenník služieb posielame na vyžiadanie. Cenová ponuka pre konkrétnu objednávku sa vyhotoví individuálne na základe požiadaviek klienta.

PREKLAD: Kalkuláciu pripravíme na základe rozsahu a typu zaslaného textu.

TLMOČENIE: Kalkuláciu pripravíme na základe nasledovných parametrov:

  • typ tlmočenia
  • počet tlmočníkov,
  • trvanie,
  • typ podujatia,
  • téma,
  • miesto konania,
  • predpokladaná veľkosť publika,
  • rečníci (krajina, jazyk).

Typy tlmočenia

KONZEKUTÍVNE TLMOČENIE – tlmočník stojí na pódiu pri rečníkovi a tlmočí jeho prejav po častiach alebo po skončení prejavu. Výhodou tohto typu tlmočenia je skutočnosť, že sa tlmočí bez techniky. Nevýhodou je, že čas tlmočeného prejavu sa predĺži asi dvojnásobne.
SIMULTÁNNE TLMOČENIE – tlmočníci pracujú vo dvojici. Pracujú v tlmočníckej kabínke (teda s technikou), rečníka tlmočia v reálnom čase a publikum počúva tlmočenie cez tzv. staničky (prijímač so staničkami). Výhodou tohto typu tlmočenia je, že sa nepredlžuje čas tlmočeného prejavu. Nevýhodou je, že je nutné zabezpečiť tlmočnícku techniku (tlmočnícke kabíny a prijímače so staničkami).
ŠUŠOTÁŽ – simultánne tlmočenie bez tlmočníckej techniky, pri ktorom tlmočník potichu tlmočí jednému, maximálne dvom klientom.

* OZ-LCT tlmočnícku techniku neprenajíma. (je potrebné osloviť externú firmu napr. konseza.sk)

Kontaktujte nás

LCTprekladatelska@gmail.com

info@oz-lct.sk

LCT – lingua, communicatio, translatio
Šalgotarjánska 1, 974 04 Banská Bystrica
Slovenská republika

+

Darujte 2%.

Pozývame vás na:

Škola, mesto, umenie/Rethinking School, Art & City