Podporili sme

Пасторальные отзыуки в литературе ХlX – XXI вв.

Finančne sme podporili tlač publikácie Пасторальные отзыуки в литературе ХlX - XXI вв.

Internetová stránka časopisu Kritika prekladu

Finančne sme podporili vytvorenie internetovej stránky časopisu Kritika prekladu: https://www.kritikaprekladu.sk/.

Vybrané kapitoly z translatológie II. Druhé upravené a doplnené vydanie. 2020

Finančne sme podporili tlač publikácie Vybrané kapitoly z translatológie II. Druhé upravené a doplnené vydanie (2020), autormi ktorej sú doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD. a doc. PhDr. Martin Djovčoš, PhD. z Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UMB v Banskej Bystrici.

Translation Studies and its Contexts 8: Interpreter Training – Experience, Ideas, Perspectives (2020)

Finančne sme podporili korektúry zborníka Translation Studies and its Contexts 8: Interpreter Training – Experience, Ideas, Perspectives (2020), ktorého zostavovateľmi sú Zuzana Bohušová (Katedra germanistiky FF UMB), Martin Djovčoš a Miroslava Melicherčíková (Katedra anglistiky FF UMB).

Dejiny britského televízneho humoru v historicko-kultúrnej histórii (2020)

Finančne sme podporili tlač monografie Mateja Laša z KAA FF UMB s názvom Dejiny britského televízneho humoru v historicko-kultúrnej histórii (2020).

Kritika prekladu 2/2020

Finančne sme podporili tlač časopisu Kritika prekladu 2/2020.

Kritika prekladu 1/2020

Finančne sme podporili tlač časopisu Kritika prekladu 1/2020.

Prednáška: Ako sa postaviť po skončení školy na vlastné nohy

Finančne sme prispeli na ubytovanie a cestovné náklady pre pozvanú prednášajúcu Lindu Magáthovú, ktorá 3.12.2019 vo Vzdelávacom centre UMB ozrejmila študentom, ako sa postaviť po skončení školy na vlastné nohy.

Vybrané kapitoly z translatológie I. Tretie upravené a doplnené vydanie. 2019

Finančne sme podporili tlač publikácie Vybrané kapitoly z translatológie I. Tretie upravené a doplnené vydanie (2019), autormi ktorej sú doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD. a doc. PhDr. Martin Djovčoš, PhD. z Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UMB v Banskej Bystrici.

Súťaž o naj-(pohotovejšieho, presvedčivejšieho) študenta tlmočníka

Finančne sme podporili Súťaž o naj-(pohotovejšieho, presvedčivejšieho) študenta tlmočníka, ktorú 6. novembra 2019 v rámci podujatia Dni vedy na UMB a Týždňa vedy a techniky na Slovensku zorganizovala Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Kontaktujte nás

LCTprekladatelska@gmail.com

info@oz-lct.sk

LCT – lingua, communicatio, translatio
Šalgotarjánska 1, 974 04 Banská Bystrica
Slovenská republika

+

Darujte 2%.

Pozývame vás na:

Prekladateľské soirée s Patrickom Frankom