Podporili sme

Vybrané kapitoly z translatológie I. Tretie upravené a doplnené vydanie. 2019

Finančne sme podporili tlač publikácie Vybrané kapitoly z translatológie I. Tretie upravené a doplnené vydanie (2019), autormi ktorej sú doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD. a doc. PhDr. Martin Djovčoš, PhD. z Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UMB v Banskej Bystrici.

Súťaž o naj-(pohotovejšieho, presvedčivejšieho) študenta tlmočníka

Finančne sme podporili Súťaž o naj-(pohotovejšieho, presvedčivejšieho) študenta tlmočníka, ktorú 6. novembra 2019 v rámci podujatia Dni vedy na UMB a Týždňa vedy a techniky na Slovensku zorganizovala Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Mgr. MATEJ LAŠ, PhD.

Finančne sme podporili jazykovú korektúru monografie "Kritika umeleckého prekladu na Slovensku včera a dnes", ktorej autorom je Mgr. Matej Laš, PhD. z Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UMB v Banskej Bystrici.

doc. PhDr. IVAN ŠUŠA, PhD.

Finančne sme podporili konferenčný poplatok pre doc. PhDr. Ivana Šušu, PhD. z Katedry romanistiky FF UMB v Banskej Bystrici, ktorý sa 13.2.2020 aktívne zúčastní na vedeckej konferencii "Národné a postnárodné rámce v európskych literatúrach" v Ústave svetovej literatúry SAV v Bratislave.

PhDr. MIROSLAVA MELICHERČÍKOVÁ, PhD.

Finančne sme podporili jazykové korektúry príspevku "(Pre-)interpreting exercises in theory and practice" pre PhDr. Miroslavu Melicherčíkovú, PhD. z Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UMB v Banskej Bystrici.

doc. PhDr. ĽUDMILA MEŠKOVÁ, PhD.

Finančne sme podporili doc. PhDr. Ľudmilu Meškovú, PhD. z Katedry európskych kultúrnych štúdií FF UMB v Banskej Bystrici, ktorá aktívne vystúpila s príspevkom "Le figement dans les dialogues des films et leur traduction" na medzinárodnej vedeckej konferencii organizovanej asociáciou Phrasis na Universitá TRE Roma v Ríme v dňoch 11 - 13. septembra 2019.

Mgr. IGOR TYŠŠ, PhD.

Finančne sme podporili pracovnú cestu Mgr. Igora Tyšša, PhD. z Katedry translatológie UKF v Nitre, ktorý dňa 30. apríla 2019 vystúpil na pôde FF UMB v Banskej Bystrici s prednáškou "Myslenie o audiovizuálnom preklade na Slovensku (1952 - 2017).

doc. Mgr. VLADIMÍR BILOVESKÝ, PhD.

Finančne sme podporili zahraničnú pracovnú cestu doc. Mgr. Vladimíra Biloveského, PhD. z Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UMB v Izraeli v dňoch 9. marca - 4. apríla 2019, kde na medzinárodnej vedeckej konferencii "The Nineteenth Gogol Readings N. Gogol and Russian Spiritual Culture" aktívne vystúpil s príspevkom.

Mgr. MATEJ LAŠ

Finančne sme podporili aktívnu účasť doktoranda Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UMB v Banskej Bystrici, Mgr. Mateja Laša, na konferencii Ostravskej univerzity "Slavica Iuvenum" v dňoch 26. - 27. marca 2019, na ktorej vystúpil s príspevkom "Mýty a fakty o umeleckej kritike prekladu".

doc. PhDr. ĽUDMILA MEŠKOVÁ, PhD.

Finančne sme podporili preklad príspevku do ruského jazyka pre doc. PhDr. Ľudmilu Meškovú, PhD. z Katedry európskych kultúrnych štúdií FF UMB v Banskej Bystrici, s ktorým vystúpila na medzinárodnej vedeckej konferencii "Actual Problems of Theory and History of Art" konanej v dňoch 2. - 6. októbra 2018 na Štátnej Lomonosovej univerzite v Moskve.

Kontaktujte nás

LCTprekladatelska@gmail.com

info@oz-lct.sk

LCT – lingua, communicatio, translatio
Šalgotarjánska 1, 974 04 Banská Bystrica
Slovenská republika

+

Darujte 2%.

Pozývame vás na:

Prekladateľské soirée s Patrickom Frankom