Podporili sme

Básnická súťaž Šuflík 2022

Finančne sme podporili básnickú súťaž Šuflík 2022.

Pozvaná prednáška talianskeho vedca Daniele Monticelliho „Translating the Soviets in Postwar Eastern Europe”

Finančne sme podporili pozvanú prednášku talianskeho vedca Daniele Monticelliho s názvom „Translating the Soviets in Postwar Eastern Europe”, s ktorou vystúpil na pôde Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici 15. 11. 2022.

Súťaž Autumn Gothic 2022

Finančne sme podporili súťaž Autumn Gothic, ktorá prebiehala v dvoch kategóriách: fotografia a digitálna kresba.

Пасторальные отзыуки в литературе ХlX – XXI вв.

Finančne sme podporili tlač publikácie Пасторальные отзыуки в литературе ХlX - XXI вв.

Internetová stránka časopisu Kritika prekladu

Finančne sme podporili vytvorenie internetovej stránky časopisu Kritika prekladu: https://www.kritikaprekladu.sk/.

Vybrané kapitoly z translatológie II. Druhé upravené a doplnené vydanie. 2020

Finančne sme podporili tlač publikácie Vybrané kapitoly z translatológie II. Druhé upravené a doplnené vydanie (2020), autormi ktorej sú doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD. a doc. PhDr. Martin Djovčoš, PhD. z Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UMB v Banskej Bystrici.

Translation Studies and its Contexts 8: Interpreter Training – Experience, Ideas, Perspectives (2020)

Finančne sme podporili korektúry zborníka Translation Studies and its Contexts 8: Interpreter Training – Experience, Ideas, Perspectives (2020), ktorého zostavovateľmi sú Zuzana Bohušová (Katedra germanistiky FF UMB), Martin Djovčoš a Miroslava Melicherčíková (Katedra anglistiky FF UMB).

Dejiny britského televízneho humoru v historicko-kultúrnej histórii (2020)

Finančne sme podporili tlač monografie Mateja Laša z KAA FF UMB s názvom Dejiny britského televízneho humoru v historicko-kultúrnej histórii (2020).

Kritika prekladu 2/2020

Finančne sme podporili tlač časopisu Kritika prekladu 2/2020.

Kritika prekladu 1/2020

Finančne sme podporili tlač časopisu Kritika prekladu 1/2020.

Kontaktujte nás

LCTprekladatelska@gmail.com

info@oz-lct.sk

LCT – lingua, communicatio, translatio
Šalgotarjánska 1, 974 04 Banská Bystrica
Slovenská republika

+

Darujte 2%.

Pozývame vás na:

Škola, mesto, umenie/Rethinking School, Art & City