Monografia M. Bachledovej

Ideológia v paratextoch k prekladovej literatúre (1968-1989). Banská Bystrica: Belianum, 2018. 138 s. ISBN 978-80-557-1495-0.

Literatúra je kronikou svojej doby, a to nielen tematicky, ale aj tvorivými metódami. Obdobie neslobody si od autora vyžaduje kreatívne riešenia a od čitateľa schopnosť čítať medzi riadkami. Táto kniha nie je kritikou poplatnosti slovenských prekladateľov socialistickému režimu. Práve naopak, jej cieľom je odkryť, ako vďaka niekedy menej a inokedy viac nápadnej subverzii dostali prekladatelia svet k izolovanému slovenskému čitateľovi.

Kontaktujte nás

LCTprekladatelska@gmail.com

info@oz-lct.sk

LCT – lingua, communicatio, translatio
Šalgotarjánska 1, 974 04 Banská Bystrica
Slovenská republika

+

Darujte 2%.

Pozývame vás na:

Škola, mesto, umenie/Rethinking School, Art & City