Monografia B. Vinczeovej

Nástroje CAT na Slovensku (2019)

Cieľom monografie je poskytnúť prehľad o situácii v oblasti nástrojov CAT na Slovensku. Sústredíme sa na zistenia o tom, kto, ako a prečo používa, prípadne nepoužíva nástroje CAT. Naše údaje korelujeme napr. s demografickými údajmi prekladateľov, aby sme mohli povedať, či používanie nástrojov CAT súvisí napr. s vekom, pohlavím alebo vzdelaním respondenta.

Kontaktujte nás

LCTprekladatelska@gmail.com

info@oz-lct.sk

LCT – lingua, communicatio, translatio
Šalgotarjánska 1, 974 04 Banská Bystrica
Slovenská republika

+

Darujte 2%.

Pozývame vás na:

Škola, mesto, umenie/Rethinking School, Art & City