Monografia P. Švedu a M. Djovčoša

Mýty a fakty o preklade a tlmočení na Slovensku. Bratislava: Veda. 2017. 206 s. ISBN 978-80-224-1566-8.

Touto prácou reagujeme na často opakované tvrdenia o údajnej degradujúcej sa kvalite prekladateľskej práce a rovnako upadajúcom postavení prekladateľa. Jej cieľom nie je normy nastavovať či predpisovať. Ako výskumníci, ktorí zároveň vychovávajú budúcich prekladateľov a tlmočníkov, sme presvedčení, že presnejšie popísanie a označenie existujúcich podmienok a tendencií na prekladateľskom trhu je nevyhnutným predpokladom na zlepšenie pozície tak prekladateľa – jednotlivca, ako aj celej profesijnej skupiny. Údaje a zistenia obsiahnuté v tejto práci však môžu poslúžiť aj na vyvrátenie mnohých povier a mýtov, ktoré sa bez existencie exaktných meraní v komunite prekladateľov a tlmočníkov tvorili, šírili a priamo či nepriamo ovplyvňovali a určovali aj správanie sa jednotlivcov, keďže neraz sa stali sebanapĺňajúcim proroctvom.

Kontaktujte nás

LCTprekladatelska@gmail.com

info@oz-lct.sk

LCT – lingua, communicatio, translatio
Šalgotarjánska 1, 974 04 Banská Bystrica
Slovenská republika

+

Darujte 2%.

Pozývame vás na:

Škola, mesto, umenie/Rethinking School, Art & City