Články z nášho blogu

Veronika Kašáková: Tlmočenie konferencie EDUVOL o service learningu, Banská Bystrica 23. – 24. 3. 2022

Etika študentskej praxe

V roku 2013 som ako „štvrtáčka“ začala praxovať v Prekladateľskej a tlmočníckej spoločnosti (PATS), predchodkyni dnešného občianskeho združenia LCT. Familiárne mu hovoríme „prekladateľská“. Nerozumela som výhradám svojich spolužiakov voči tomu, že nás PATS neplatí, pretože v rámci nášho štúdia je prax povinná. Museli sme si ju robiť tak či tak a ja som bola vtedy Zuzane Angelovičovej, ale aj doc. Biloveskému a doc. Djovčošovi vďačná, že projekt školskej prekladateľskej rozbehli. Pretože som tam v magisterskom štúdiu robila nielen reálne preklady a chodila som tlmočiť reálne akcie, ale preklady sa mi vracali opravené a s poznámkami. Každý nasledujúci bol lepší.

Kontaktujte nás

LCTprekladatelska@gmail.com

info@oz-lct.sk

LCT – lingua, communicatio, translatio
Šalgotarjánska 1, 974 04 Banská Bystrica
Slovenská republika

+

Darujte 2%.

Pozývame vás na:

Škola, mesto, umenie/Rethinking School, Art & City