Veronika Kašáková: Tlmočenie konferencie EDUVOL o service learningu, Banská Bystrica 23. – 24. 3. 2022

Ponuka tlmočiť dvojdňovú konferenciu EDUVOL na tému service learning pod záštitou Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií ma najskôr trochu zaskočila, no o chvíľu som už bola pevné rozhodnutá, že pôjdem.

Service learning bol pre mňa na začiatku veľkou neznámou, ale keď som si zistila, čo to je, iba som sa vo svojom rozhodnutí prijať ponuku na prax uistila. Páčila sa mi celková myšlienka service learningu, teda prepájanie výučby a dobrovoľníctva.

V tlmočníckom tíme sme boli štyria a supervíziu nám robila naša vyučujúca. Spoločne sme sa dohodli (ako aj pri príprave na predošlé tlmočenia), že si vytvoríme glosár, do ktorého každý z nás dopĺňal informácie, linky na dôležité videá a články. Tiež sme si spoločne pred konferenciou prešli, čo sme k danej téme zistili. Nemali sme bližšie informácie o tom, kto bude na konferencii vystupovať, a okrem programu sme už iné materiály nedostali. Preto som sa snažila dohľadať si čo najviac informácii o service learningu, o témach prednášok, workshopov a tiež som si pozrela projekty service learningu, do ktorých sa zapojila Univerzita Mateja Bela.

Deň pred tlmočením sme zistili, že budeme tlmočiť nielen v kabíne, ale aj konzekutívne, čo som už dlhšie nerobila a preto som si tiež trochu precvičila notáciu, konzekutívne tlmočenie a pozrela som si videá na tému service learning, ktoré som si simultánne pretlmočila oboma smermi.

Tentokrát sme vopred tak celkom nevedeli, ako to bude všetko prebiehať (pri predošlých tlmočeniach sme miesta, kde sa ponali, aspoň zbežne poznali). Keď sme dorazili na miesto tejto konferencie, čiže do Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici, ako prvé sme sa museli zorientovať. Od organizátorov sme si ad hoc zistili informácie o hlavnej pozvanej rečníčke a so supervízorkou sme pred začiatkom konferencie pohľadali jednotlivé miestnosti, v ktorých mali neskôr prebiehať workshopy, a rozdelili sme si úlohy. Organizátorky boli nesmierne milé a ochotne nám vysvetlili všetky nejasnosti.

Trochu nás zaskočil záver programu, pretože sme čakali, že ho budeme robiť simultánne. Už sme s kolegyňou sedeli pripravené v kabíne, keď nás pani moderátorka zavolala, aby sme zbehli dolu na pódium a pretlmočili inštrukcie konzekutívne. Vďaka predošlým skúsenostiam s operatívnym riešením rôznych nečakaných situácií na konferencii sme to však zvládli.

Konferencia samotná bola veľmi zaujímavá, účastníci boli neskutočne milí a aj celková atmosféra bola veľmi priateľská. Tiež som po prvýkrát zažila tlmočenie „naživo“, pretože som začala praxovať akurát v čase pandémie, keď všetko prešlo na online platformy ako Zoom. Prvý raz zažila priamy kontakt s účastníkmi konferencie. Niektorým som robila šušotáž, jednej väčšej skupine som tlmočila konzekutívne a veľmi ma potešilo, keď mi všetci poďakovali za tlmočenie a dokonca mi zatlieskali. Zo začiatku som si bola tlmočením „naživo“ trochu neistá, ale nakoniec to celkovo hodnotím oveľa lepšie ako tlmočenie na diaľku (RSI). Najviac sa mi do pamäti vryla jedna veľmi milá pani, ktorej som prvý deň robila šušotáž. Vymenovala ma za svoju asistentku a na ďalší deň ma aj s kolegyňou nadšene zdravila so slovami: „Ahoj Veronika! To je moja asistentka!“

Celkovo hodnotím zážitok z konferencie veľmi pozitívne, a to aj napriek tomu, že som občas musela tlmočiť dosť náročný obsah. Počas hodiny a pol dlhej šušotáže a konzekutívy mi už mozog vyslovene fungoval „na autopilotovi“. Som však naozaj veľmi rada, že som sa tohto tlmočenia zúčastnila, naučila som sa tam množstvo nových vecí a som za túto príležitosť veľmi vďačná.

Spolužiakom, ktorých tlmočnícka prax ešte len čaká, by som určite poradila, aby boli pripravení na všetko a nedali sa niečím zaskočiť. Tiež si myslím, že je veľmi dôležité spraviť si poriadnu kontextovú prípravu a pokiaľ sa to dá, trochu sa spoznať s kolegom, s ktorým idete tlmočiť.

Povedala som to pred konferenciou a hovorím to aj teraz: ja a moja tlmočnícka parťáčka dokopy tvoríme jedného plnohodnotného tlmočníka. Tiež si vopred pohovorte s rečníkmi alebo organizátormiaby ste zistili, ako si to predstavujú. Často nevedia, ako to funguje (napríklad, že konzekutíva všetko dvojnásobne predĺži alebo že pri šušotáži si musíte účastníkov presadiť tak, aby tí, ktorí potrebujú tlmočenie, sedeli pred vami a podobne). Pri konzekutíve a šušotáži si to musíte (zdvorilo a stručne) zariadiť vy sami. Tiež treba moderátora vopred upozorniť, že ak budú otázky alebo komentáre z publika, niekto musí účastníkom podávať mikrofón: pri simultánnom tlmočení bez toho nemáme vstup.

Pred simultánnym tlmočením poproste technika, aby vám ukázal vybavenie (keď niekam idete po prvýkrát, neviete, aký je tam tlmočnícky pult) a pred začiatkom akcie si s ním vyskúšajte, či počujete „floor“ (hlavný vstup) aj videá (aj idú z iného zdroja). Nezabúdajte dodržiavať pitný režim, lebo pri tlmočení rýchlo vysychá v ústach a majte pri sebe aj niečo sladké, čo vás po tlmočení posilní a pohladí vám nervy. A samozrejme načerpajte všetky skúsenosti a informácie, vychutnajte si jedlo, ktoré vám ponúkajú a naučte sa brať niektoré veci s nadhľadom a tiež občas improvizovať.

Veronika Kašáková (2. Mgr.)

Ďaľšie články

Jozef Kulla: Nie je to len o tlmočníckom výkone

Mária Rafajdusová: Disembodied Voices? Not this time.

Kontaktujte nás

LCTprekladatelska@gmail.com

info@oz-lct.sk

LCT – lingua, communicatio, translatio
Šalgotarjánska 1, 974 04 Banská Bystrica
Slovenská republika

+

Darujte 2%.

Pozývame vás na:

Škola, mesto, umenie/Rethinking School, Art & City