Jozef Kulla: Nie je to len o tlmočníckom výkone

https://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/

Po poslednom tlmočení na konferencii Human Forum som si už myslel, že tlmočnícka prax už nebude, no mýlil som sa. V polovici februára prišla ponuka tlmočenia konferencie o service learningu EDUVOL. Ihneď som písal dvom skvelým tlmočníčkam, s ktorými som už bol tlmočiť, či idú do toho. Po miernom boji sme sa nakoniec dohodli, že ideme, ale nič viac sme zatiaľ neriešili, keďže konferencia sa konala až na konci marca.

Pár dní pred konferenciou sme sa začali pripravovať. Pozrel som si program konferencie, začal pozerať videá spojené so service learningom, aby som vedel, o čom sa bude hovoriť. Taktiež som si pozrel odkazy o service learningu na UMB, ktoré nám odporúčala dr. Bachledová. Kolegyňa vytvorila glosár, do ktorého sme zapisovali podstatné termíny názvy a slová spojené s témou konferencie. Nechýbali ani odkazy na videá či články o service learningu. Tu by som chcel zdôrazniť pravdu právd, ktorú nám na tlmočeniach hovorili: „Kontextová príprava je základ,“ pretože toto pravidlo sa potvrdilo vždy. Deň pred konferenciou sme sa s kolegyňami dozvedeli, že budeme tlmočiť aj konzekutívne, čo moje introvertské ja vôbec nepotešilo. Doteraz som tlmočil cez platformu Zoom alebo v kabíne, čo mi vyhovovalo. Od tlmočenia ma však táto skutočnosť neodradila a na stres nebol čas, pretože som si potreboval precvičiť notáciu.

Po príchode na konferenciu sme sa prihlásili ako tlmočníci a tlmočníčky a dostali sme fancy kartičky, ktoré sme celý čas nosili na krku. Bol to super pocit, navyše všetci podľa kartičky mohli zistiť, čo na konferencii robíme. Rýchlo sme našli technika, ktorý nás zaviedol do tlmočníckej kabíny a všetko potrebné nám vysvetlil. Úvodného simultánneho tlmočenia sa zhostili kolegyne tlmočníčky, tak som mal ešte nejaký čas naštudovať si podrobnejšie informácie o workshope Ako začať so service learningom na vašej škole/vo vašej organizácii?, ktorý som si zvolil. Namiesto konzekutívy som si nakoniec vyskúšal šušotáž, čo bola výborná skúsenosť a zároveň časovo výhodnejšia možnosť pre účastníkov workshopu. Najväčší horor z celej šušotáže bolo úvodných 15 minút, keď sa začali všetci predstavovať a hovoriť, pre aké organizácie pracujú. Keďže na workshopy mohol prísť akýkoľvek účastník konferencie, kontextová príprava nebola možná. Pri názvoch organizácií, v ktorých účastníci pôsobia, som niekedy generalizoval, pretože taký rýchly tok informácií mi nedovolil pretlmočiť ich.

Na druhý deň som už aj ja tlmočil v kabíne, konkrétne išlo o odovzdávanie cien Angažovaná škola. Musím uznať, že v tomto prípade som sa ako tlmočník mohol zachovať rozumnejšie a pred začiatkom tlmočenia som si mal ísť vypýtať zoznam výhercov. Žiaľ, nenapadlo mi to. Našťastie pomohla PowerPointová prezentácia, ktorá sa premietala. Po simultánnom tlmočení prišlo na rad ďalšie tlmočenie workshopov. Hovoril som si, že to už bude malina, pretože budem tlmočiť rovnaký workshop. Veril som, že budem opäť robiť šušotáž, pretože na workshopoch boli maximálne traja účastníci, ktorí potrebovali tlmočenie. Opäť sa potvrdila ďalšia cenná rada od pedagógov a pedagogičiek z UMB, že ako tlmočník musíte byť pripravený na všetko. Nakoniec som tlmočil odlišný workshop, pretože na mne pridelenom workshope nik nepotreboval tlmočiť. Navyše tlmočenie potrebovali ôsmi účastníci, takže konzekutíva bola jedinou možnosťou. S tlmočením mi pomohla stručná rekapitulácia workshopu od dr. Bachledovej, ktorá daný workshop tlmočila deň predtým. Po jeden a pol hodinovom simultánnom a jeden a pol hodinovom konzekutívnom tlmočení som si vydýchol, pretože záverečný prejav mali tlmočiť kolegyne. Ukázalo sa, že som si vydýchol predčasne, pretože namiesto záverečného prejavu sme nakoniec išli všetci tlmočiť „živú knižnicu“: účastníci konferencie sa rozišli do workshopových miestností, kde si mohli vypočuť príbehy o príkladoch dobrej praxe. Pozbieral som si zvyšky kognitívnej kapacity a išiel som tlmočiť prezentáciu dobrovoľníckych projektov, ktoré organizovali rumunské účastníčky konferencie vo svojej krajine.

Nakoniec som bol príjemne prekvapený projektmi, ktoré som tlmočil, dokonca som sa aj zapojil do diskusie. Celá konferencia sa niesla v príjemnom duchu a bola plná inšpiratívnych príkladov. Veľmi ma potešilo aj poďakovanie za tlmočenie. Zmenilo sa aj moje chápanie postavenia tlmočníka na takýchto konferenciách, pretože pri konzekutíve a šušotáži to nie je iba o tlmočení. Z nemalej časti ste aj účastníkom (komunikujete a dohadujete sa s rečníkom o tom, ako si predstavuje tlmočenie), asistentom (pri workshopoch som účastníkom pomáhal riešiť úlohy) a trošku aj technikom (riešil som problémy so spustením prezentácie).

Študentom, ktorých takéto tlmočenie ešte len čaká, by som poradil, aby sa nehanbili komunikovať s organizátormi/rečníkmi a urobili si dôkladnú kontextovú prípravu. Váš tlmočnícky výkon závisí od rôznych premenných. Je dobré mať poruke nejaké sacharidy na doplnenie energie a notačný zápisník. Zíde sa aj pri simultánnom tlmočení, môžete tak zapisovať dôležité informácie alebo poradiť vášmu kolegovi, ktorý aktuálne tlmočí, pretože nemôžete šepkať ani inak potichu rozprávať nemôžete. Určite sa chopte takejto príležitosti, pretože TLMOČENIE JE ZÁBAVA a navyše sa dobre najete.

Ďaľšie články

Jozef Kulla: Nie je to len o tlmočníckom výkone

Mária Rafajdusová: Disembodied Voices? Not this time.

Kontaktujte nás

LCTprekladatelska@gmail.com

info@oz-lct.sk

LCT – lingua, communicatio, translatio
Šalgotarjánska 1, 974 04 Banská Bystrica
Slovenská republika

+

Darujte 2%.

Pozývame vás na:

Škola, mesto, umenie/Rethinking School, Art & City